FANDOM


Tai chi chasers 3

Tai Chi Chasers / Tai Chi Senjimon

The staff in Japan for Tai Chi Senjimon.

Season 1Edit

SeriesEdit

Series Director: Hiroki Shibata
Series Composition: Taku Sato
Script:

Hiromu Sato
Katsunori Fukuda
Kazuhisa Okamoto
Kenichi Yamada
Takashi Ohara
Yoshimichi Hosoi

Storyboard:

Hidehito Ueda
Hiroki Shibata
Masato Mitsuka
Masayuki Arehi
Ryoji Fujiwara
Tomoharu Katsumata

ArtworkEdit

Character Design: Hisashi Kagawa
Art Design: Takashi Hurahashi

ProductionEdit

Producer: Kenji Edato
Production: Hiroshi Takahashi